Intrum: Q2 2020

Intrums logga.


Intrum har nu släppt rapporten för det andra kvartalet 2020. I den meddelar man att de flesta marknaderna har öppnat upp relativt snabbt och att aktiviteten närmar sig en normal nivå. Idag är alla Intrums kontor öppna.

Siffrorna nedan avser Q2 2020 med Q2 2019 inom parentes:
  • Den justerade nettoomsättningen uppgick till 3 882 MSEK (3 780), en ökning med 2,7%.
  • Det justerade rörelseresultatet minskade till 1 345 MSEK (1 561), en minskning med 14%.
  • Avkastningen på portföljinvesteringar uppgick till 11 procent (15).
  • Resultatet sjönk till 671 MSEK (879) och resultatet per aktie var 5,39 kr (6,26).
Om man istället jämför med förra kvartalet så ser man en förbättring i till exempel det justerade rörelseresultatet ökade till 1 345 MSEK jämfört med 1 095 MSEK under Q1.

Intrum har tre olika segment: Kredithanteringstjänster, Strategiska marknader och Portföljinvesteringar som jag tänkte gå igenom separat.

Kredithanteringstjänster

Från kredithanteringstjänsterna rapporterades ett resultat på 383 MSEK (448). Segmentet påverkades negativt av lägre volymer, på grund av att vissa av Intrums kunder har infört temporära betalningslättnader för sina kunder. Detta leder till en förskjutning av aktiviteten och inte en permanent minskning. Därför oroar jag mig inte över det minskade resultatet från kredithanteringstjänsterna under kvartalet.

Strategiska marknader (Spanien, Grekland och Italien)

Resultatet från de strategiska marknaderna ökade till 345 MSEK (337). De tre länderna med deras domstolssystem har öppnats upp under maj och juni, vilket påverkade resultatet positivt jämfört med årets första kvartal.

Portföljinvesteringar

Segmentet Portföljinvesteringar rapporterade ett resultat om 1 006 MSEK (1 215). Under kvartalet inkasserade Intrum 111 procent av prognosen justerad för Covid-19 och 92 procent av prognosen före Covid-19.

Intrum har en tillgänglig likviditet på 11 miljarder och små lånevolymer som förfaller under 2020 eller 2021, vilket gör att de kan fortsätta investera i nya portföljer. De investeringar Intrum har gjort under den pågående pandemin har haft betydligt högre avkastningsnivåer jämfört med innan pandemin. Under kvartalet gjorde Intrum portföljinvesteringar om 1,3 miljarder (1,4).

Min tankar

Generellt så tycker jag Intrums andra kvartal gick bra under omständigheterna. Återhämtningen går snabbt och tappet var inte lika stort som det hade kunnat vara.

Under februari och mars så föll aktiekursen med cirka 65% från runt 300 kr ner till 97 kr som lägst. Aktien har nu återhämtat sig en del till runt 230 kr, men har fortfarande en bra bit kvar till de tidigare nivåerna mellan 270 och 300 kr. Jag har fortsatt köpa under dippen och kan tänka mig att köpa nu också, även om det inte är lika billigt som i våras.

Graf för Intrums aktiekurs sedan årsskiftet med markörer för mina köp.

På kapitalmarknadsdagen i höst ska Intrum presentera nya finansiella mål, något som jag ser fram emot.

Läs mer: Intrums rapporter

Kommentarer