Bahnhof: Q2 2020

 

Bahnhofs logga.


Nu har Bahnhof, utdelningsportföljens största innehav, rapporterat för årets andra kvartal. Som väntat så visar bolaget en fin tillväxt, både på privat- och företagsmarknaden.

Siffrorna nedan avser Q2 2020 med Q2 2019 inom parentes:

  • Omsättningen uppgick till 361 MSEK (313), en ökning med 15%.
  • Resultatet före skatt ökade till 42 MSEK (30), en ökning med 40%.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,31 kr (0,22).
Bahnhof påverkas överlag positivt av pandemin då behovet av deras produkter och tjänster har ökat kraftigt, eftersom många arbetar hemma och den digitala kommunikationen ökar. Bolaget har under pandemin inte tagit emot några statliga stöd och inga permitteringar har skett, utan den ökade efterfrågan har istället lett till nyanställningar.

Privatmarknad

Kvartalet visade på en fin utveckling på privatsidan och Bahnhof har ökat sin marknadsandel. Under kvartalet ökade antalet privatkunder med 10 057 hushåll till 374 404, vilket är den största ökningen för ett andra kvartal på 5 år.

Försäljningen av SAFE Antivirus ökade under kvartalet med över 100% och efterfrågan på VPN-tjänster har ökat kraftigt. När många jobbar hemifrån så blir datasäkerheten ett större problem.

Företagsmarknad

Under det första halvåret så uppgick omsättningen för företagsdelen till 235 miljoner (215), en ökning med 9%. Den pågående pandemin har lett till ökad efterfrågan på bredband och molnlösningar och många företag har valt att uppgradera och utöka existerande tjänster.

Under kvartalet har Bahnhof också lanserat en ny tjänst som ska öka driftsäkerheten i elnätet. Den går ut på att batteribackuperna som finns i datahallarna används som en flexibel elreserv för att ge en jämn frekvens i hela elnätet. Detta kommer göra ännu större nytta i framtiden då förnybara energikällor som sol och vind står för en allt större del av energiförsörjningen. Tekniken är redan i drift och ger ett ekonomiskt tillskott för resurser som annars skulle stått outnyttjade.

Elementica

Bahnhof meddelar att Elementica-projektet fortsätter som planerat och alla förberedande markarbeten är färdigställda. Just nu pågår planeringen av bygget, som är planerat att starta före utgången av 2020. Vi kan förvänta oss mer detaljer i nästa kvartalsrapport.

Sammanfattning

Jag köpte in mig i Bahnhof några dagar innan rapporten i maj till kursen 25,65 kronor, och det visade sig vara väldigt bra tajming. Jag hade funderat på att ta in Bahnhof i portföljen tidigare och när jag misstänkte att Q1-rapporten skulle bli bra så ville jag gärna köpa in mig innan. På de tre månaderna som har gått sedan dess har aktien gått upp 37,29 procent och det var ju roligt att det blev så, men jag tror på Bahnhof långsiktigt, så den kortsiktiga kursutvecklingen tycker jag inte är så intressant.

Kursgraf för Bahnhof från årsskiftet 2020 till augusti.

Tredje kvartalet har även det börjat bra och prognosen för helåret 2020 ligger kvar på 1,5 miljarder i omsättning och ett rörelseresultat på 180 miljoner.

Jag ser fram emot nästa kvartalsrapport då vi ska få mer information om Elementica. Med teknikutvecklingen som vi ser i samhället idag så tror jag att Bahnhof kan utvecklas bra framöver. Jag gillar också Bahnhofs syn på integritet och friheten på internet. Det är inte bara tomma ord, utan de står upp för sina kunder och tar ställning i kontroversiella frågor. Det tror jag kan gynna dem framöver.

Äger du Bahnhof?


Kommentarer