Ferronordic: Q2 2020

Ferronordics logga.


I torsdags publicerade Ferronordic rapporten för årets andra kvartal. Bolaget är återförsäljare av tunga fordon och reservdelar från bland andra Volvo och Renault. Det har de gjort länge i Ryssland och Kazakstan och vid årsskiftet etablerade de sig också i Tyskland.

Siffrorna nedan avser Q2 2020 med Q2 2019 inom parentes:

  • Omsättningen uppgick till 1 203 MSEK (1 100), en ökning med 9%.
  • Rörelseresultatet ökade till 105 MSEK (98), en ökning med 7%.
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,24 kr (5,03), en ökning med 4%.
Något som är viktigt att tänka på här är att Ferronordic vid årsskiftet startade verksamheten i Tyskland och den bidrog under kvartalet med en omsättning på 245 MSEK. Så om vi justerar för det så ser vi att omsättningen i Ryssland och Kazakstan istället minskade till 958 MSEK från 1 100 MSEK, en minskning med 13% (5% i RUB). Detta sker dock samtidigt som marknaden minskade med 40%, så då ser det helt plötsligt väldigt bra ut.

En annan jämförelsestörande post var att de i Ryssland mottog en engångsåterbäring av överbetald tull på 11 MSEK som påverkade rörelseresultatet positivt.

Rörelseresultatet tycker jag ser ännu bättre ut om man tittar på marknaderna separat. I Ryssland och Kazakstan ökade det med 22% till 120 MSEK, medan på den nya marknaden Tyskland gjorde de en rörelseförlust på 15 MSEK. Det är självklart inte så bra att de går med förlust i Tyskland, men det man ska komma ihåg är att de gick in i Tyskland vid årsskiftet, och hade som mål att nå lönsamhet i slutet av 2021. Jag tycker att det är intressantare att se att verksamheten på marknaderna där de redan har etablerat sig utvecklades bra.

Ryssland

I Ryssland bidrog alla affärsområden till det starka resultatet och detta gjorde de också utan statligt stöd. På grund av Ferronordics premiumerbjudande så brukar deras kunder klara sig bättre vid ekonomiska nedgångar, vilket man kunde se i kvartalet.

Mätt i antalet enheter så minskade den ryska marknaden med 40% samtidigt som Ferronordic ökade försäljningen med 6%, vilket innebär att de nästan fördubblade marknadsandelen i Ryssland. Däremot verkar maskinerna som de har sålt varit billigare i genomsnitt, eftersom att omsättningen från maskinförsäljningen minskade med 21%.

Gällande de andra segmenten i Ryssland så minskade eftermarknadsförsäljningen med 3% och contracting services ökade med 31%.

Tyskland

I Tyskland sjönk marknaden för nya lastbilar med 50%, vilket påverkade nyförsäljningen negativt. Efterfrågan på service och reservdelar minskade också, men i mindre utsträckning. Då Ferronordic gick in i Tyskland vid årsskiftet så finns det inget tidigare kvartal att jämföra med, men om man jämför med Q1 så minskade omsättningen till 245 MSEK från 275 MSEK, en minskning med 11%, i linje med marknaden. Det innebär att de behöll sin marknadsandel på cirka 18% av den tyska marknaden.

Pandemin har inte bara påverkat försäljningen utan också lett till att andra projekt och lönsamhetsförbättringar har blivit försenade, vilket påverkade resultatet.

Sammanfattning

Under omständigheterna tycker jag att Ferronordic presterade ett bra kvartal i Ryssland, men att utvecklingen i Tyskland inte var lika bra (dock tycker jag inte att det var dåligt). Den tyska verksamheten är definitivt något att hålla koll på i de kommande rapporterna. Det var synd att de startade verksamheten i Tyskland precis innan pandemin, då konsolideringsarbetet försvårades.

Ferronordic förväntar sig en nedgång på sina marknader under 2020, men tror att vi har sett botten.

Jag ökade i torsdags mitt innehav med 10 aktier till kursen 140 kr. Ferronordic handlas just nu till P/E 9, vilket jag tycker är lågt. Risken är större här än i de flesta av mina andra bolag och därför utgör inte Ferronordic en speciellt stor andel av portföljen, men jag tror att de kan utvecklas fint på lång sikt.


Kommentarer