Månades köp juli 2020

Ett glas med pengar som det växer blad ur.


I juli köpte jag aktier i tre bolag och alla tre är nya till portföljen. Två av dem är stabila utdelningsbolag, och det tredje tillhör tillväxtportföljen.

Utdelningsportföljen

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable är ett kanadensiskt bolag som producerar elektricitet från förnybara energikällor, som till exempel vatten, vind och sol, en branch som verkligen har framtiden för sig. Bolaget har en fin utdelningshistorik med hög direktavkastning och ökande utdelning.

Jag har länge funderat på att investera i bolaget, men eftersom att det inte har gått att köpa aktierna på Avanza så har jag avstått. Nu har bolaget äntligen gjort en aktiesplit där de delade ut en ny sorts aktier som man kan köpa på Avanza.

Brookfield Renewable är egentligen ett Limited Partnership och av administrativa skäl så har man inte kunnat köpa aktier i ett Limited Partnership på Avanza. Nu har de skapat Brookfield Renewable Corporation som är ett vanligt aktiebolag. De båda aktieslagen är identiska och ger rätt till samma utdelning.

Jag köpte 13 aktier till kursen 57,75 CAD. Bolaget delar ut delar ut 0,434 USD per kvartal, vilket med dagens växelkurs blir 0,58 CAD. Så direktavkastningen är ca 4%.

Hufvudstaden

Hufvudstaden är ett annat nytt innehav i portföljen. Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som äger flera av de finaste fastigheterna i Stockholm och Göteborg, till exempel NK i båda städerna. De har också en väldigt fin utdelningshistorik med 19 år av höjningar, och de senaste tio åren har de höjt utdelningen med 5-7% varje år. När Hufvudstaden senast rapporterade var substansvärdet 178 kr/aktie och med en kurs mellan 110 och 120 kr ger det en stor substansrabatt.

Jag tycker att Hufvudstaden är attraktivt värderade och har därför köpt 10 aktier till kursen 112,6 kr. En anledning till den låga värderingen kan vara att Hufvudstaden äger butiker och kontor, men då alla fastigheterna har så fina lägen så tror jag att de kommer att vara fortsatt attraktiva även om efterfrågan på kontor och butikslokaler minskar. För att vara ett fastighetsbolag har Hufvudstaden också en väldigt låg skuldsättning med en belåningsgrad på 18%, något som är bra om man tvingas skriva ned fastighetsvärdena.

Tillväxtportföljen

Evolution Gaming
Evolution Gaming har en fantastisk historik av tillväxt, och den trenden tror jag kommer att fortsätta. Bolaget är en leverantör inom livecasino, en sektor som upplever en kraftig tillväxt och där Evolution Gaming är marknadsledande. Jag har under juli köpt en aktie för 638,8 kr till tillväxtportföljen.

En graf som visar Evolution Gamings fantastiska finansiella utveckling sedan 2018.
Siffrorna är i miljoner EUR


Har du köpt eller sålt något den senaste tiden?

Kommentarer