AAC Clyde Space förvärvar Hyperion Technologies

 

AAC Clyde Space logga.

AAC Clyde Space, ett av tillväxtportföljens större innehav, förvärvar Hyperion Technologies för 22,8 MSEK.

AAC Clyde Space är ett företag som arbetar med småsatelliter. De säljer både hela satelliter och delsystem till satelitter. De erbjuder också något som de kallar Space as a Service, det vill säga att de sköter hela processen: design, konstruktion, uppskjutning, driftning och dataleverans. Verksamheten sker i Uppsala, Glasgow och snart också nederländska Delft.

Bolaget går ännu inte med vinst, men säljer en hel del och har en orderstock på över två gånger den årliga nettoomsättningen.

Graf över nettoomsättningen och orderstocken under de senaste åren.
Från årets Q2-rapport.

Som ni kan se har omsättningstillväxten stannat av det senaste året och en av storägarna, Mediuminvest, har sålt ut sitt innehav på 15% från juli till september i år, så aktien har inte gått särskilt bra den senaste tiden.

Nu har bolaget alltså gått ut med att de förvärvar Hyperion Technologies, ett bolag som bygger högpresterande delsystem till småsatelliter och är speciellt kända för satelliternas navigationssystem. Under årets första sex månader uppgick Hyperions intäkter till 0,7 MEUR med en EBITDA-marginal på 28%.

Hyperion kommer med både försäljning, kompletterande produkter samt nyckelteknologier som krävs för AAC:s framtidsplaner. AAC ser också att den gemensamma företagsledningen och den ökade produktionsvolymen i det sammanslagna bolaget kan leda till kostnadsbesparingar.

Av de 22,8 MSEK som AAC betalar så betalas 21,7 MSEK med aktier (7,8 miljoner aktier för 2,8 kr styck), och resterande 1,1 MSEK i kontanter. Det kan också tillkomma en tilläggsköpeskilling på 1,1 MSEK baserat på ett positivt nettoresultat under 2021.

Läs mer: Hyperion Technologies

Kommentarer