Ferronordics styrelse föreslår återupptagning av utdelning

 

Ferronordics logga.

Ferronordics styrelse kallar till extra bolagstämma den 5 november, där man bland annat ska besluta om utdelning.

Ferronordic ställde in vårens utdelning på grund av den pågående pandemin. I årsredovisningen för 2019 föreslog styrelsen att de skulle dela ut 4,25 kr per aktie i slutet av juni, men de skrev också att styrelsen skulle se över det beslutet innan årsstämman, på grund av osäkerheten. Så blev det också och styrelsen drog tillbaka det förslaget på grund av osäkerheten och istället föreslog att ingen utdelnings skulle ges.

Ferronordic har klarat sig ganska bra, och under årets andra kvartal, samtidigt som den ryska och kazakstanska marknaden sjönk med 40%, så sjönk bolagets omsättningen (justerat för det tyska förvärvet) bara med 5% i lokal valuta.

Nu när osäkerheten har minskat så har styrelsen beslutat att genomföra en utdelning i år. Om förslaget röstas igenom på stämman så kommer 4,25 kr per aktie att delas ut runt den 12 november.

Med det så ser november ut att bli en rätt fin utdelningsmånad för mig. Jag har nu endast tre bolag i utdelningsportföljen som har ställt in utdelningarna och inte återupptagit dem, EPR Properties, Nobina och Mowi.

Äger du Ferronordic?

Kommentarer